عنوان:ساخت رنگ انتی باکتریال با نانو ذرات روی
اعضا:ریحانه رضایی-حنانه مهر علی تبار