عنوان:ساخت نانو ذرات با استفاده از پوست پرتقال

اعضا:هلیا عباس زاده ،پرنیان آقاپور ، آنا جعفرجامی