عنوان : ساخت پارچه ضد لک ، آبگریز ، آنتی باکتریال ، خود تمیز شونده و ضد حریق
 
اعضا : پریسا رازینی