عنوان : طراحی مرکز آموزشی و درمانی برای کودکان مبتلا به سرطان
 
اعضا : عسل زارع ، ریحانه رهبری ، بهار خیر آبادی ، فاطمه نعیم آبادی