کتابخانه 
 
کلاس هوشمند
 
ازمایشگاه شیمی
 
 

نمازخانه

 
 

کمد جوایز

 
 

ازمایشگاه فیزیک

 
آزمایشگاه زیست
 
سالن غذاخوری
 
حیاط دبیرستان