هفته سلامت

در چهارمین روز از هفته بهداشت روان بعد از آیاتی از کلام الله مجید دانش آموزان پایه هفتم و هشتم در باره شعار روز  (  مشاوره و ترویج فرهنگ آموزش فضیلت های روان شناختی ) به طور خلاصه برای دانش آموزان  صحبت کردند و مطالبی خوانده شد