درج مطلب

 
 

 
 

 
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
🔹جلسه ملاقات با مدیریت به منظور بررسی مسائل آموزشی و استماع نظرات و پیشنهادات اولیا گرامی 
🔹 دومین جلسه آموزش خانواده با موضوع اضطراب دوران بلوغ
🔹 ارائه توضیحات راجع به امتحانات هماهنگ، برگزاری کلاس های تقویتی و . . .
🔹معرفی دبیران محترم
⏰روز یکشنبه مورخ ۷ آبان ماه 1402

سال تحصیلی 1402-1403
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
 
 

 
 

 
 
برگزاری انتخابات  انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 1402-1403
در تاریخ 29 مهر ماه 1402