اهداف و برنامه ها

 
 

طرح ها و برنامه ها

راهبرد 1و 2 از توسعه مشارکت دانش آموزان درمدرسه، محور خلاقیت و نوآوری، راهبرد 2 از استقرار نظام یاددهی و یادگیری، راهبرد5و1  از توسعه توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی برنامه تعالی مدیریت

راهبردهای یاددهی یادگیری باید بتواند بستر لازم را برای تحقق اهداف برنامه درسی و تربیتی در راستای شکوفایی فطرت و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه تدارک ببیند. برای تحقق این مهم برنامه ها و طرح های مختلفی در مدارس پیاده می شود. با توجه به بررسی ها صورت گرفته از میان طرح ها و برنامه های وزارت آموزش و پرورش و طرح های پیشنهادی مدرسه بر آن شدیم برنامه و طرح های زیر را با عناوین زیر در آموزشگاه پیاده کنیم.

    عناوین

  1. برنامه تعالی مدیریت
  2. برنامه بالندگی
  3. طرح همگام با قرآن
  4. طرح روشنا
  5. طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی
  6. طرح غنی سازی تجارب یادگیری
  7. طرح مدام
  8. طرح کلاس های موضوعی
  9. طرح کتابخانه سیار
  10. طرح سفر آنلاین