پیام مشاوره

پیام مشاوره

 

اگر لازم است که توجه کسی را فورا جلب کنی، گفتن عبارت “ببخشید” مودبانه‌ترین راه برای وارد شدن به مکالمه است.

 

 

بزرگترین موانع آنهایی هستند که ما در ذهن خود ایجاد می کنیم

خوشبختی در نبود مشکل نیست بلکه در توانایی برخورد و حل مشکل است .

هرگز از کاری که واقعا قصد انجامش را دارید دست نکشید . شخصی که رویای بزرگی دارد قدرتمند تر از کسی است که همه ی حقایق را می داند به شرط آنکه تلاش کند .

 
 

 
 ****هفته بهداشت روان گرامی باد****
 
 
 
 
 

جلسه آموزش خانواده

گزارش جلسه آموزش خانواده در هفته پیوند اولیا و مربیان

 

با توجه به آغاز هفته پیوند اولیا و مربیان ، اولین جلسه آموزش خانواده در تاریخ 1401/8/1 با حضور سرکار خانم دکتر دلبرنسب با موضوع آموزش مدیریت خود (محوریت هدفمندی و آموزش آن به فرزندان) برای اولیای گرامی برگزار شد.

 

جلسه با نام خداوند حکیم شروع شد. در ابتدا خانم جعفرزاده در خصوص اهداف  برگزاری این نوع جلسات و تاثیر آن در پیشبرد و ارتقای سطح سلامت روان خانواده نکاتی را یاد آور شدند . در ادامه با توجه به موضوع هدفمندی، خانم دلبر نسب با اولیا به صورت پرسش و پاسخ به شرح موضوع پرداخته و نکات مبسوطی را ذکر نمودند .

گام های اساسی آموزش مهارت هدفمندی:

گام اول: تعیین و تنظیم اهداف اصلی زندگی

گام دوم: تقسیم بندی و اولویت بندی اهداف

گام سوم: تعیین مهارت های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف

گام پنجم: زمان بندی اهداف

اهداف باید متناسب  با نیاز فرزندان تنظیم گردد. 

هر ماه یک میز شادی در خانواده تشکیل داده و در مورد روند قوانین و اهداف  تبادل نظر شود.

به فرزندان بیاموزیم برای رسیدن  به آرزوهای بزرگ  گام های کوچک تعریف کنند.

به کنترل اضطراب و فشار روانی نوجوان خود توجه کنند .

بعد از دستیابی به اهداف هر گام، فرزند را تشویق کنیم .

  1. تلاوت قرآن
  2. پخش سرود ملی
  3. خوش آمدگویی و ارائه روند کار جلسات آموزش خانواده در طول سال تحصیلی توسط مشاور تربیتی سرکار خانم جعفرزاده
  4. سخنرانی سرکار خانم دکتر دلبرنسب
  5. معرفی و نحوه برنامه ریزی و همکاری اولیا با مشاور تحصیلی توسط سرکار خانم بهاری
 
 

درج مطلب

برگزاری جلسه هدایت تحصیلی پایه نهم در تاریخ 1401/11/16
 
 
 
 
 
 
 

درج مطلب

 
 
 
 
 
 
 

    دومین جلسه آموزش خانواده در تاریخ 1401/11/23با حضور سرکار خانم دکتر دلبرنسب با موضوع (آموزش تفکر منطقی) برای اولیای گرامی برگزار شد.

       عناوین جلسه:

  1. تلاوت قرآن
  2. پخش سرود ملی
  3. خوش آمدگویی و ارائه روند کار جلسات آموزش خانواده ،نقش همیار مشاور در مدرسه ،هدایت تحصیلی (شرکت در آزمون های مشاورهای در سایت MY.MEDU.IR)به اولیاتوسط مشاور تربیتی سرکار خانم جعفرزاده صورت گرفت.
  4. سرکار خانم دکتر دلبرنسب از سلسله موضوعات مربوط به فرزند پروری آموزش با محوریت تفکر منطقی را مطرح نموده ئه صورت گروه درمانی ادامه دادن .