پیام مشاوره
 
 

پیام مشاوره

 

اگر لازم است که توجه کسی را فورا جلب کنی، گفتن عبارت “ببخشید” مودبانه‌ترین راه برای وارد شدن به مکالمه است.

 

 

بزرگترین موانع آنهایی هستند که ما در ذهن خود ایجاد می کنیم

خوشبختی در نبود مشکل نیست بلکه در توانایی برخورد و حل مشکل است .

هرگز از کاری که واقعا قصد انجامش را دارید دست نکشید . شخصی که رویای بزرگی دارد قدرتمند تر از کسی است که همه ی حقایق را می داند به شرط آنکه تلاش کند .

 
     
 
 
جلسه اول آموزش خانواده 27 مهر 1400
 
 

آقای دکتر میرزابیگی با توجه به شعار "سلامت روان و فرصت برابر برای دریافت خدمات ارتقایی وپیشگیرانه " در زمینه تغذیه مناسب و ارتقای سطح سلامت جسمی ودر نتیجه بهبود یادگیری دانش آموزان مطالب مبسوطی عنوان نمودند که به چندمورد اشاره می شود .  

“           تغذیه دانش آموز نشانه عملکرد مادر در تهیه سبد غذایی خانواده است”.

 

  • آشنایی با تغذیه
  • برای یادگیری وسلامتی به 4 ماده غذایی نیاز داریم که عبارتند از: فسفر، کلسیم ، گلوکز، آهن می باشند.
  • بالاترین ماده غذای شیر است .
  •  غذای حافظه شیر همراه موز ، شیر همراه زرد چوبه ، می باشد .
  • شیر همراه خرما تامین کننده آهن میباشد که برای دختران عزیز پیشنهاد می شود.
 
     
 
 
چهارمین جلسه آموزش خانواده
 
 
 
     
 
 
چهارمین جلسه آموزش خانواده