درج مطلب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
المپیاد درون مدرسه ای
 
 


المپیاد  ورزشی درون مدرسه ای

 

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با حضور تمامی دانش آموزان و دبیران دبیرستان فرزانگان هفت در رشته های زیر انجام می پذیرد.

                              

 

 

 

والیبال   

 
  • بدمینتون

  • پینگ پنگ

  • طناب کشی

  • طناب زنی

  • ورزش های بومی محلی