درج مطلب

 
برنامه امتحانی ترم اول (سال تحصیلی 1402-1401)
 
 
 

امتحانات میان ترم اول 1400-99

 
 

ترم اول 1400

 
 

آزمون پایش

برگزاری آزمون پایش عملکرد یادگیری
دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان
سال تحصیلی 1400-99
زمان برگزاری آزمون:
 
 

درج مطلب

برگزاری آزمون جامع شماره 1

روز یکشنبه مورخ 99/7/27 اولین آزمون جامع سال تحصیلی به صورت آنلاین برگزار شد. این آزمون برای دوره اول و دوم راس ساعت 7 صبح آغاز و مدت زمان آن برای دوره اول، 50 دقیقه و برای دوره دوم بین 70 تا 120 دقیقه بود. این آزمون برای هر پایه شامل دروس ذیل بود:

دوره اول متوسطه شامل:

درس های شیمی، فیزیک، مطالعات، پیام های آسمانی و قران ( 50 دقیقه)

دوره دوم متوسطه شامل:

پایه دهم رشته ریاضی هندسه، فیزیک، دین و زندگی و زبان انگلیسی (95 دقیقه)

دهم رشته تجربی، زیست شناسی، فیزیک، دین و زندگی و زبان انگلیسی (70 دقیقه)

دهم رشته انسانی اقتصاد، منطق، تاریخ، دین زندگی و زبان انگلیسی ( 70 دقیقه)

پایه یازدهم رشته ریاضی شیمی، هندسه، آمار، دینی، زبان (120 دقیقه)
  
 
 

امتحانات ترم دوم 1400-99

 
 

 امتحانات ترم اول 1400-99

 
 

میان ترم 1401

 
 

 
                         میان ترم فرزانگان 7(دوره اول و دوم)
 
 

امتحان پایانی

برنامه آزمون پایان ترم(خرداد1401)